POKER jewellery by D&O

 דירוג הידיים Texas Hold’em

 

השחקן הראשון שחושף את קלפיו במהלך שואודאון הוא השחקן האחרון שהימר בסבב ההימורים האחרון. אם לא בוצעו כלל הימורים בסבב ההימורים האחרון, החשיפה מתבצעת לפי סבב התורות המקורי.

קביעת בעל היד הטובה ביותר נעשה על פי דירוג הידיים הבא (מהיד החלשה לחזקה ביותר):
קלף גבוה – אם אף שחקן לא מחזיק בצירוף מהמפורטים מטה, בעל הקלף הגבוה ביותר זוכה בקופה. אס בטקסס הולדם נחשב לקלף הגבוה ביותר. A
זוג –  שני קלפים מאותו הסוג – למשל שני מלכים. ♦️K♥️ K
זוגות (מכונה גם זוגיים) – שני זוגות מאותו הסוג, למשל שני מלכים ושתי תשיעיות.
שלישייה (מכונה גם טריפס או סט אם שניים מהקלפים המרכיבים אותה הם קלפי הכיס שלך) – שלושה קלפים מאותו הסוג, למשל שלושה מלכות QQQ
רצף (מכונה גם סטרייט, קנטה) – חמישה קלפים בסדר עולה, למשל 7,8,9,10, J
צבע (מכונה גם פלאש) –  חמישה קלפים מאותה סדרה, למשל 6, 10, J, Q, 2 כשכולם לבבות.
פול האוס (מכונה גם boat) – שלישייה וזוג, למשל שלושה אסים ושני מלכים.
רביעייה – ארבעה קלפים מאותו הסוג, למשל ארבעה מלכים.
סטרייט פלאש – חמישה קלפים בסדר עולה מאותה סדרה, למשל: J-8-9-10-J שכולם תלתנים.
רויאל פלאש – 10 עד A בסדר עולה מאותה סדרה.ש

צור איתנו קשר