משלוחים חינם לכל הארץ

מדיניות משלוח

 1. במידה והעסקה צלחה כמפורט לעיל, החברה תספק רק את המוצר/ים שבגינם שולמה התמורה במלואם. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במידה והמוצר לא הגיע לכתובת היעד שלו, מהסיבות הבאות, אך לא רק:

  1. המזמין הזין כתובת לא נכונה.

  2. חל תקלה באתר החברה ו/או כל דבר הנובע ו/או הכרוך בכך ולחברה לא הייתה ידיעה על כך ו/או שליטה על כך.

  3. טעות שנפלה בחברת השליחויות.

 2. על המזמין חלה החובה והאחריות לוודא את הזנת הפרטים המלאים, בכדי שהמוצר/ים יגיעו למזמין. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 3. המוצרים אשר נרכשו ע”י המזמין, נאספים ומוכנים ע”י עובדי החברה והמוצרים יסופקו באמצעות שליח של החברה.

 4. החברה תספק רק את המוצרים שבגינם שולמה התמורה במלואם.

 5. התשלום עבור דמי המשלוח יצטרף לעלות סל הקנייה בגין המוצרים ולא ניתן יהיה לביטול מכל סיבה אלא אם מתקיימים הנסיבות ל ביטול בהתאם להוראות החוק ו/או הקנייה בוטלה בטרם האיסוף ע”י עובדי החברה.

 6. מועד אספקת המוצרים יהיה 14 ימי עבודה, כאשר ימי הספירה יחלו רק לאחר קבלת התשלום על ידי חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 13:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה כהזמנה שבוצעה יום למחרת. במידה ותהיה חריגה, מעבר ל – 14 ימי עבודה, כי אז נציג מהחברה יצור קשר עם המזמין.

 7. יצוין, כי המזמין יוכל להגיע באופן עצמאי לאסוף את המוצר/ים הנרכשים לאחר תיאום טלפוני עם החברה בכתובת תובל 21 רמת גן, מגדל יהלום.

 8. ההזמנה תסופק לכתובת שצוינה במהלך הרישום. אחריות המזמין לבדוק את תכולת המוצר/ים מיד עם הגעה, ולהשוותם להזמנה ולחשבונית. יובהר, כי אם הכתובת שהמזמין ציין אינו נמצא באיזור החלוקה של החברה, כפי שמפורט לעיל. החברה לא תהיה מחויבת לספק את ההזמנה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.